‘Europa floreix’, nova campanya per informar dels beneficis de les plantes i promoure el consum a Espanya i Alemanya

El sector productor i comercialitzador de flor i planta viva agrupat dins de FEPEX ha posat en marxa la campanya “Europa Floreix: més val una flor que mil paraules” que es desenvoluparà des d’aquest mes i durant un any, a Espanya i Alemanya, amb l’objectiu d’informar sobre els beneficis que aporten les plantes i flors i impulsar el seu consum. Amb un pressupost total de 500.000 euros, finançats en un 85% per la Comissió Europea i en un 15% pel sector, es desenvoluparà bàsicament en xarxes socials i plataformes digitals de televisió i vídeo.

El principal objectiu de la campanya ‘EUROPA FLOREIX’ és posar en relleu la influència positiva de les plantes en el benestar físic i psicològic de les persones com a individus i en els seus diferents àmbits vitals: la casa, la feina, els llocs d’oci. Les seves funcions biològiques essencials -produir oxigen, absorbir diòxid de carboni- i la capacitat de moltes d’elles de filtrar substàncies nocives disperses en l’ambient tenen una repercussió directa en la qualitat de l’ambient i, amb això, en l’estat d’ànim: la seva presència relaxa, redueix l’ansietat i l’estrès, afavoreix la concentració i eleva el to vital, segons han demostrat diversos estudis acadèmics. En el pla interpersonal, les plantes permeten expressar valors i sentiments positius com l’amor, l’empatia, l’agraïment, l’alegria, la solidaritat. El lema, ‘Planta vida’, anima conrear com una activitat lúdica amb múltiples beneficis, que s’explicaran en les diferents notes de premsa, així com a la web de la campanya.

EUROPA FLOREIX té també com a finalitat impulsar la demanda de flor i planta al nostre país i a Alemanya, que és un dels principals països de destinació de l’exportació espanyola i també contribuir a la recuperació del sector productor i comercialitzador nacional després d’haver estat un dels més afectats per la COVID i especialment pel confinament derivat de l’estat d’alarma, que va suposar el tancament dels establiments de venda i en conseqüència la impossibilitat de comercialitzar la producció.

Les accions promocionals seran dutes a terme per l’agència B Ideas i tindran un any de durada, des d’aquest mes d’abril. Amb un enfocament digital, es desenvoluparan un conjunt d’accions com a publicitat en xarxes socials i plataformes de televisió i vídeo, dinamització de perfils en xarxes socials i una web. Es comptarà així mateix amb un gabinet de premsa per a la generació i difusió de notes de premsa i es produiran materials promocionals per a distribuir en vivers i centres de jardineria.

Acció conjunta al sector de flor i planta

EUROPA FLOREIX és una resposta conjunta del sector de flor i planta agrupat en FEPEX, amb presència a les principals comunitats autònomes productores i exportadores. En formen part 8 associacions productores i comercialitzadores que integren més de 800 empreses i representen més del 76% de la producció i el 65% de la comercialització espanyola de flors i plantes vives.

Formen part de la campanya l’Associació Andalusa de Viveristes i floricultors, ASOCIAFLOR; l’Associació Professional de flors i plantes de la Comunitat Valenciana, ASFPLANT; l’Associació d’Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses de Almeria, COEXPHAL; la Federació d’Agricultors i Viveristes de Catalunya, FVC (de la qual forma part el Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya); l’Associació d’Horticultura d’Aragó, Rioja i Navarra, APHARNS; l’Associació d’Empresaris Viveristes de Galícia, ASVINOR; l’Associació de Cosecheros i Exportadors de Flores i Plantes Vives de Canàries, ASOCAN i l’Associació Espanyola de Centres de Jardineria, AECJ.

Plantes i flors d’Espanya

Els productes de l’horticultura ornamental representen un 3,2% de la producció vegetal final d’Espanya, amb una superfície conreada que ascendeix aproximadament a 5.300 hectàrees i amb un valor de la producció nacional en origen de 1.000 milions d’euros. Les principals Comunitats productores són Andalusia, la Comunitat Valenciana, Catalunya, Canàries, Aragó, Galícia i Múrcia. La rendibilitat social de la producció de plantes i flors vives és molt elevada, donat l’alt contingut en mà d’obra que incorpora, generant al voltant de 40.000 llocs de treball.

La producció espanyola està focalitzada principalment a la planta viva o planta ornamental, que ocupa un 78% de la superfície espanyola i més de la meitat de la producció.

Pel que fa a el comerç exterior, Espanya és un dels principals exportadors de la UE amb una evolució positiva. En els últims cinc anys, de 2016 al 2020, les vendes espanyoles a l’exterior van créixer un 35%, situant-se en 442 milions d’euros, segons dades de el Departament de Duanes i Impostos Especials, processats per Fepex. De les quatre categories en què s’estructura l’exportació espanyola, la planta viva és la principal, amb 358 milions d’euros exportats el 2020, un 31% més que fa cinc anys i dins de la planta viva, la d’exterior, interior, els arbres i arbustos i els esqueixos són les més exportades. Després de la planta viva figura la flor tallada, amb 58 milions d’euros, el fullatge, amb 19 milions d’euros i els bulbs amb 6 milions d’euros.

(NOTA DE PREMSA DE FEPEX)