Notícies

Afavorim l’aparcament per als clients

Amb la voluntat de facilitar l’estacionament dels clients que venen a comprar al Mercat i per agilitar les operacions comercials els dies de Venda Directa preguem a socis, usuaris i visitants del Mercat que estacionin els seus vehicles particulars i aquells altres que no siguin necessaris durant les hores de venda al costat Mar de l’aparcament, davant la façana principal.

D’aquesta manera quedaran lliures més places prop de les portes d’accés a la Sala de Venda per a què els compradors puguin carregar el gènere que adquireixen.

22 març, 2021

Per prevenció contra la Xylella, evitem el comerç de Polygala

Des de la Generalitat de Catalunya, i mitjançant una taula de treball específica amb diferents representants del nostre sector, s’està treballant intensament en la prevenció de l’entrada de la plaga de Xylella fastidiosa al nostre territori.

La Xylella és una bactèria molt agressiva que, en cas de detectar-se un exemplar afectat comporta mesures radicals com la immobilització general de planta, l’eliminació total dels vegetals susceptibles d’infecció en una circumferència de 50m i la restricció de moviment de plantes en una zona tampó de 2,5km. Seria una catàstrofe sectorial per a la nostra zona.

Aquesta bactèria afecta una llarga llista d’espècies, però es consideren plantes hoste d’alt risc les plantes del cafè, l’olivera, l’ametller, la lavandula, el baladre –nerium oleander- i la polygala (espècie, aquesta última, de la qual la Generalitat en desaconsella totalment la comercialització en considerar-se “un iman per a la xylella”).

És per això que des del Mercat de Flor i Planta es demana a socis i usuaris que s’abstinguin de comercialitzar la polígala (polygala myrtifolia) fins a nova ordre, i que es vetlli especialment per a què es compleixin els requisits fitosanitaris de totes les altres espècies susceptibles de plaga, gestionant correctament els Passaports Fitosanitaris de les produccions i activitats de compra-venda i treballant amb proveïdors de confiança.

En podeu veure informació molt completa al següent enllaç del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/bacteris/xylella-fastidiosa/

15 març, 2021

S’acorden noves mesures per millorar el funcionament de la Venda Directa

El divendres 19 de febrer es va constituir un nou Grup de Treball constituït per 17 socis i sòcies que, de manera voluntària, col·laboren amb la Junta Rectora en la reordenació i actualització de la normativa de Règim Intern. L’objectiu d’aquest grup de treball és millorar l’experiència de venda per als socis i afavorir una compra còmoda i adequada per als nostres clients.

Els primers acords són els següents:

-LES PARADES TENEN UNA SUPERFÍCIE ÚTIL DE 12M2, delimitats per la línia blanca que les emmarca. Aquest és l’únic espai que pot ocupar un soci/sòcia per a la venda.

-NO ES POT SOBRESORTIR DELS LÍMITS DE LA PARADA. No es pot exposar gènere, ni carros, ni caixes ni cap element fora de l’espai propi de la parada.

-NO ES PODEN OCUPAR NI PASSADISSOS, NI PORTES, NI PARADES BUIDES. Els espais comuns NO es poden utilitzar ni per a la venda de gènere ni per al seu emmagatzematge. Són de tots/es i cal deixar-los lliures per garantir una bona fluïdesa en la circulació dels carros. En el cas de parades buides, cal llogar-les per poder utilitzar-les.

-ELS CARROS HOLANDESOS SÓN D’ÚS EXCLUSIU PER ALS COMPRADORS. Els dies de venda NO es permet utilitzar els carros que el Mercat posa a disposició dels clients (els carros amples), ni tant sols sota l’argument de “preparar comandes”.

-EL MOBILIARI I ELEMENTS EXPOSITIUS DE LES PARADES HAN D’ESTAR AUTORITZATS. Es permet l’ús de carros CC, taules de cultiu, caixes, galledes, palets i estructures amb safates, però cal evitar elements opacs que superin els 140 cm d’alt. L’ús de qualsevol altre moble o estructura no habitual cal consultar-lo primer amb direcció del Mercat.

-RÈGIM SANCIONADOR: L’incompliment de les mesures acordades suposarà l’aplicació del següent règim punitiu per part del Mercat:

          1a SANCIÓ  50€

          2a SANCIÓ  100€

          3a SANCIÓ i següents      200€

-CADA SANCIÓ S’APLICARÀ DESPRÉS D’HAVER REALITZAT PRÈVIAMENT 5 AVISOS per permetre al soci esmenar el seu error. Quan després d’aquests avisos no s’actui encara de manera correcta, s’aplicarà la sanció que pertoqui i es girarà pel banc.

-LA SUPERVISIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VA A CÀRREC DELS VIGILANTS DELS MERCAT I LA COMUNICACIÓ D’AVISOS I SANCIONS LA DURÀ A TERME EL CAP DE MERCAT. Ambdós tenen autorització per realitzar fotografies dels incompliments com a prova documental.

Aquests acords es comuniquen durant un període efectiu de 10 dies i s’aplicaran a partir del 15 de març.

5 març, 2021

Trobada amb els nous responsables de Mercabarna Flor

Una delegació de Mercabarna, encapçalada per la nova directora de Mercabarna Flor Diana Sumelzo, ha visitat aquest matí el Mercat de Flor i Planta. El grup, format també per Xavier Calvo, director adjunt, Antonio García, director comercial, i Marc Vilà, director d’infraestructures, ha volgut conèixer en primer persona el funcionament del nostre Mercat, veure in situ la Venda Directa i conèixer els diferents serveis que oferim.

Els responsables de Mercabarna Flor s’han mostrat sorpresos del munt d’empreses que operen dins el Mercat i de la gran oferta de producte amb què comptem. També s’han interessat sobre la gestió de la societat i sobre el perfil dels diferents socis de la SAT.

Posteriorment a la visita a la Venda Directa, aquesta delegació de Mercabarna ha pogut intercanviar punts de vista sobre la situació del comerç de flor i planta amb la Junta Rectora del Mercat, amb la presidenta Mercè Martínez al capdavant. La trobada ha servit també per recordar els diversos intents de reunificació d’ambdós mercats, reconèixer punts en comú i divergències encara vigents i buscar vies de treball a assumir en conjunt.

Finalment, ambdós mercats ens hem emplaçat a mantenir el contacte per col·laborar en tot el que afavoreixi el comerç i promoció del consum de flor i planta, sobretot en aquest moments de pandèmia que estem vivint i de cara al futur retorn a la normalitat.

3 març, 2021