Afavorim l’aparcament per als clients

Amb la voluntat de facilitar l’estacionament dels clients que venen a comprar al Mercat i per agilitar les operacions comercials els dies de Venda Directa preguem a socis, usuaris i visitants del Mercat que estacionin els seus vehicles particulars i aquells altres que no siguin necessaris durant les hores de venda al costat Mar de l’aparcament, davant la façana principal.

D’aquesta manera quedaran lliures més places prop de les portes d’accés a la Sala de Venda per a què els compradors puguin carregar el gènere que adquireixen.