Ser client

 

 

CompradorPoden ser clients del Mercat tots aquells professionals del sector de flor i planta -floristes, jardiners, centres de jardineria, viveristes, paisatgistes, etc.- així com els decoradors i interioristes que tributin qualsevol dels següents epígrafs:

 

432 – 612.2 – 652.4 – 653.1 – 653.3 – 659.7 – 659.9

662.2 – 663.9 – 671 – 681 – 854 – 899 

911 – 912 – 921.1 – 961.3 – 966.2 – 979.2 – 989.2 – 999

 

Queden exempts la resta de documents no relacionats directament amb el sector.

 

Els interessats hauran de presentar personalment a Informació del Mercat el Model 036 (alta del cens) juntament amb la pàgina 4A d’aquest imprès original acompanyat del DNI i l’últim rebut d’autònoms (cas de persones físiques), o bé les escriptures de constitució de societat, NIF i rebut o impost pagat actualment (en cas de persones jurídiques). Amb tot això, se li confeccionarà al mateix moment el carnet de comprador.

El carnet de comprador porta la fotografia del professional incorporada i actua com a acreditació per accedir al recinte del Mercat. El seu preu és de 30€ i té una caducitat anual. Compta amb un xip on hi consten les dades del comprador i la data de caducitat.

D’altra banda, hi ha unes zones del pàrquing destinades a tots els compradors durant l’horari de venda. Per aparcar en aquestes zones és obligatori portar el distintiu de comprador que es facilita a Informació del Mercat.

 

Horari de venda directa del Mercat:
Dilluns, dimecres i divendres, de 8h a 13h. 

 

Més informació AQUÍ