Notícies

Canvis a la Junta Rectora

El passat 12 de març el Mercat de Flor i Planta Ornamental vam celebrar un procés d’eleccions pel qual s’escollia tres nous integrants a la Junta Rectora de la SAT així com Interventors de Comptes.

Un cop realitzat l’escrutini dels 112 vots emesos, van resultar elegits els socis Andreu Cuquet de Janma Flors, Miguel Valencia d’Horticultura Vaypa i Lluís Rodríguez de 4 Rellotges. I per la seva banda, Vicenç Conesa va ser escollit nou Interventor de Comptes.

Amb aquests resultats, i incorporats els nous membres, es va procedir a nomenar de nou el President de la Junta Rectora i els diferents càrrecs que la componen en la reunió extraordinària d’aquest òrgan que va tenir lloc el dilluns 17 de març.

Amb tot, la nova Junta Rectora ha quedat conformada de la següent manera:

President: Jordi Rodon

Vicepresident 1r: Josep Pastó

Vicepresident 2n: Sito Vilarrubla

Secretària: Montse Cros

Vicesecretari: Andreu Cuquet

Tresorer: Jaume Brasó

Vicetresorer: Lluís Bartrés

Vocal: Miguel Valencia

Vocal: Lluís Rodríguez

 

 

 

19 març, 2014