Millorem l’àrea d’aparcament

Al Mercat estem d’obres. El dilluns passat vam començar els treballs al recinte exterior pels quals es durà a terme la pavimentació i arranjament de tota la superfície d’aparcament ubicada al costat de Premià, inclosos els accessos d’entrada.

Es tracta de 6.600m2 en els quals s’eliminarà els obstacles del terreny i es procedirà al fresat, anivellat i posterior pavimentat, juntament amb la millora de l’accés principal de les barreres, la reordenació dels espais destinats a aparcament de camions, el condicionament del moll, i la delimitació de les vies de circulació.

Aquesta actuació la realitza l’empresa AMSA i es durà a terme en 2 fases: la primera es fa ara abans de primavera i consistirà en l’adequació de l’espai d’aparcament de camions de gran tonatge. La segona s’assumirà a l’estiu i afectarà el moll de càrrega de l’antiga Intermediació i la part d’aparcament en el qual es va fer el Mercat de Nadal així com la remodelació dels accessos de les barreres per facilitar la maniobra dels vehicles que hi entren. 

Durant aquest període, quedarà restringit l’accés i aparcament a les àrees sobre les quals es treballa.