Inici de la campanya per presentar la DUN

Des d’ahir dilluns 1 de febrer ja és en marxa la campanya per a la presentació de la DUN-Declaració Agrària corresponent a l’any 2021. Tots els productors i productores, ja sigui de flor tallada o de planta, estan obligats a presentar-la. La no realització d’aquesta declaració pot comportar sancions.

La DUN la pot presentar la persona titular d’una explotació agrària directament de manera particular o bé a través d’una entitat col·laboradora.

Des de la Generalitat s’anima a tothom que hagi de fer aquesta gestió a iniciar la tramitació per comprovar sobretot que l’accés i signatura funcionen correctament.

Més informació a:  http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/declaracio-unica-agraria/

NOTA: Excepcionalment, NO ÉS OBLIGATÒRIA la presentació de la DUN per a aquelles explotacions que estiguin inscrites al Registre Oficial d’Empreses Proveïdores de Material Vegetal i estiguin fent la Declaració de Cultius a través de l’aplicació CMV.

Ara bé, sí que és imprescindible la DUN per a qualsevol gestió amb la Generalitat relativa a ajuts, subvencions i l’adhesió a campanyes i segells com el de Venda de Proximitat.