BASES DEL SORTEIG DE PANERES

  1. El Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya sortejarà 10 lots de Nadal segons fotografia adjunta.
  2. El sorteig es durà a terme de forma pública extraient les deu butlletes amb el nom dels guanyadors d’una urna dipositada a Informació del Mercat. El dimecres 17 de desembre a les 12 hores, tindrà lloc el sorteig. Coincidint amb el piscolabis de Nadal que s’oferirà a tots els usuaris del Mercat.
  3. Poden participar a aquest sorteig tots els compradors registrats a la base de dades del Mercat que presentin al mostrador d’Informació 2 factures i/o albarans oficials de compra d’un mateix dia, de parades diferents del Mercat. Un cop comprovada la seva validesa, es permetrà omplir una butlleta de participació amb les dades de comprador i dipositar-la dins una urna. Es pot participar una vegada per cada dia de Mercat.
  4. L’acceptació d’aquest premi implica que el guanyador permeti que es pugui publicar el seu nom i fer ús de la seva imatge, amb finalitats comercials i/o de promoció del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya.
  5. Podran participar tots els compradors registrats a la base de dades del Mercat i que compleixin els requisits estipulats en aquestes bases.
  6. El període de participació serà durant tots els dies de venda directa del Mercat, a comptar des del dia 19 de novembre fins el dilluns 15 de desembre de 2015, ambdós inclosos.
  7. No podrà participar en el sorteig cap soci i/o usuari de parada del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya, SAT.
  8. L’organització es reserva el dret de canviar o modificar les bases del sorteig, si ho creu oportú per resoldre qualsevol conflicte que es pogués originar.
  9. Podeu trobar més informació a www.mercatflor.cat, al Tel. 937 500 000 i a mercatflor@mercatflor.cat