Reunió de treball amb el Departament d’Agricultura

Una representació de la Junta Rectora del Mercat, formada pel seu president Sito Vilarrubla, la vicepresidenta Montse Gel, el tresorer Lluís Bartrés i el vicetresorer Toni Andrés va mantenir una llarga reunió de treball dimarts 8 de gener amb el director general d’Indústries Agrolimentàries, Carmel Mòdol, i el director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Josep Pena.

Van ser dues hores de trobada en les quals es va tractar una sèrie de qüestions d’interès pel sector i el Mercat, relacionades tant amb aspectes econòmics, com de promoció.

La necessitat de finançament i d’ajuts tant a la producció com al comerç de la flor i planta van centrar una bona part de la reunió. En aquest sentit Mòdol va fer referència a les diverses línies de préstec que l’Institut Català de Finances té obertes per a l’adquisició de maquinària o la modernització d’instal·lacions, i des del Mercat se li va demanar que hi inclogués ajuts i línies epecífiques per a l’adequació de les canalitzacions dels hivernacles i els sistemes de reaprofitament d’aigües pluvials. També en aquest sentit, es va adoptar el compromís d’elaborar un informe complert que reculli les necessitats específiques dels socis i sòcies del Mercat i horticultors i floricultors en general, per poder contemplar, en el futur, noves línies de finançament més directes per al nostre sector.

Pel que fa al Mercat en si mateix, es va plantejar la reobertura del projecte per a la instal·lació de plaques solars a la coberta-terrat, buscant així una autosuficiència energètica que suposaria un estalvi important en la subcontractació de fluïd elèctric. Des d’Indústries Agroalimentàries es va animar a que es presenti aquesta inversió, i és que un cop suspès l’impost al sol de l’antic govern del PP, s’hi podria atorgar una línia de finançament específica.

També es va comentar els fons europeus existents per a fomentar la internacionalització de les empreses del sector i el finançament de la seva participació en fires i esdeveniments a l’estranger, però en aquest cas, el Mercat i els socis i sòcies interessats han de dirigir-se més específicament a PRODECA (Promotora d’Exportacions Agroalimentàries) i ACCIÓ.

 

Cultiu d’Aquí

Un tema que va interessar molt especialment el director general d’Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya va ser la marca Cultiu d’Aquí. Després d’informar-se de les seves característiques, reglament i funcionament, Mòdol va remarcar el fet que una marca de cultiu de proximitat que identifiqui els productors catalans dins l’oferta genèrica de flors i plantes és quelcom molt positiu i que ha d’ajudar a la promoció del sector. En un moment en què a més de la qualitat el consumidor comença a valorar aspectes complementaris com la sostenibilitat i valor afegit dels productes que compra, el món de la flor i la planta catalans ha de saber aprofitar-ho per a posicionar el seu propi producte. Ara bé, tot i lloar la tasca desenvolupada per Cultiu d’Aquí, considera que aquesta marca ha de créixer per arribar cada vegada a més horticultors i floricultors, traspassant les fronteres del propi Mercat, per poder ser així representant del sector a tot Catalunya. D’aquesta manera la Generalitat podria inplicar-se directament en la seva promoció i difusió.

Altres qüestions que es van tractar durant la reunió van fer referència a la Sanitat Vegetal, i molt concretament a la necessitat de vetllar pels protocols de prevenció contra la Xylella Fastidiosa, que preocupa moltíssim al sector. Aquesta bactèria ja s’ha localitzat en diversos punts a les Illes Balears i Comunitat Valenciana, i es vol controlar molt el comerç de plantes i arbres per evitar que arribi a Catalunya. En aquest sentit, es va demanar la col·laboració del Mercat i dels seus horticultors per romandre ben atents a la qüestió.

També es va parlar de potenciar la presència del món de la flor i la planta dins els currículums escolars, per crear una cultura del verd i de la flor ornamental en nens i nenes en edat formativa, però tot i estar en sintonia amb el Departament d’Agricultura, aquest tema s’ha de traslladar al Departament d’Ensenyament.

Com a conclusió, el Mercat i els responsables d’Indústries Agroalimentàries van acordar mantenir contactes periòdics per treballar al voltant de les diferents qüestions tractades i comentar els avenços que es vagin produïnt.