Programa de formació del sector ornamental 2016

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARP) presenta la programació anual de l’any 2016 de les activitats formatives organitzades dintre de l’acord signat l’any 2006 entre el Departament i les associacions del sector de la flor tallada, la planta ornamental, l’horticultura comestible i la jardineria, entre les quals hi ha el Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya.

S’hi inclouen les activitats formatives finançades DARP i també les que són iniciativa pròpia de les entitats i poden ser d’interès per als professionals del sector.

A part d’aquesta programació, en modalitat a distància s’ofereixen per part del DARP i la Federació de cooperatives agràries de Catalunya (FCAC) cursos tecnològics, cursos prescriptius per a exercir l’activitat professional (aplicadors de fitosanitaris, benestar animal…) i de contingut empresarial (idiomes, gestió de l’empresa…).

L’oferta del DARP, la podeu consultar a Rural Cat (www.ruralcat.net) o al web del DARP (http://agricultura.gencat.cat), o bé, per a la formació a distància, trucant a l’EA Mas Bové (tel. 977 343 289).

L’oferta de la FCAC la podeu consultar a www.cooperativesagraries.cat o bé us podeu adreçar a formacio@fcac.coop o al telèfon 973 247 982.

L’oferta de cursos i els telèfons i adreces de contacte de les entitats organitzadores els teniu al document del següent enllaç (clica a la imatge per a poder-lo descarregar i/o imprimir).

Formació_Sectorornamental_2016-1