Característiques tècniques

64.662 m2 de superfície, dels quals 16.648 m2 són construïts. 7.848 m2 de venda directa, distribuïda en 300 parades de venda de flor i planta ornamental de 12 m2 cadascuna i 45 botigues de complements d’entre 18 i 24 m2. Una nau annexa de 4.700 m2 per empreses del sector de producció i comercialització. 1.100 m2 distribuïts en 55 locals exteriors d’empreses de serveis complementaris i 3.000 m2 distribuits en 12 locals d’activitat comercial ubicats a la Zona de Serveis i Equipaments. 16.000 m2 d’aparcament per als usuaris del Mercat. Oficines del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya i de diverses associacions del sector.