Antecedents històrics

El sector s’inicià el 1925 a Vilassar de Mar quan van ser importades les primeres plantes italianes de clavell. La primera gran expansió del mercat es va produir cap als anys seixanta, quan la flor del Maresme ascendí amb força en els mercats europeus. La creació del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya l’any 1983 respon al desig de potenciar la voluntat de modernització del sector agrícola de les comarques catalanes i dels sector agrícoles de tot l’Estat espanyol.