Nou disseny de les caixes del Mercat

El Mercat de Flor i Planta compta des d’aquesta tardor amb uns nous dissenys de caixes de cartró per a les plantes. Aquests models que ara s’implementen han sorgit de la col•laboració amb Cristina Bravo, una dissenyadora gràfica amb qui estem fent un estudi de la nostra identitat corporativa

En el cas de la caixa estàndard del Mercat, la nova edició està produïda en color kraft (marró). Aquest nou color busca projectar una imatge més moderna i sobretot sostenible, d’acord als productes que porten dins. I és que els embalatges en colors naturals són tendència en tots els sectors, ja que a part d’eliminar el procés de blanquejat –molt contaminant-, aporten la idea eco i de respecte pel medi ambient que creiem que ha de ser l’essència de flors i plantes. En aquest cas, el logo s’hi ha reproduït en blanc, entenent que la del Mercat és ja una marca molt reconeguda, i que amb aquest color guanyava en elegància.

També s’ha dissenyat de nou la caixa de Cultiu d’Aquí, en aquest cas blanca per diferenciar-la de la del Mercat, però elaborada amb paper reciclat. S’hi ha aplicat el nou logotip del segell d’identitat i s’hi fa destacar el lateral en color vermell i el lema que reflecteix els valors que hi ha darrera la marca dels productors del Mercat.

Pel que fa als seus aspectes tècnics, ambdues caixes superen amb escreix els requeriments per a poder envasar plantes vives i suportar-ne la humitat que puguin desprendre.

És a dir, les caixes del Mercat i de Cultiu d’Aquí són prou fortes per a la funció que els solem donar. Ara bé, aquesta resistència es veu afectada si les caixes estan emmagatzemades en llocs molt humits, es munten i dipositen sobre terres mullats o si dins s’hi posen plantes excessivament xopes d’aigua.

Per ara hem presentat els nous dissenys en les caixes altes de ponsètia, però properament també els veureu reflectits en les caixes mitjana i petita.