Dimissions a la Junta Rectora

Els socis Jaume Brasó Pujol i Montserrat Gel Brugat han causat baixa de la Junta Rectora després de presentar la seva dimissió. Brasó i Gel han fet efectiva la seva renúncia mitjançant una carta al·legant que no els és possible mantenir la dedicació que les obligacions de la Junta i els seus càrrecs de secretari i vicesecretària els requerien.

La baixa s’ha fet efectiva en la reunió de la Junta Rectora celebrada el passat dimecres 5 de maig, en la qual s’ha nomenat Lluís Bartrés i Jordi Puixeu com a nous secretari i vicesecretari, respectivament, en substitució dels dimitits.

La Junta Rectora lamenta aquestes baixes, però alhora s’encoratja a seguir endavant amb el munt de projectes de millora i modernització del Mercat que hi ha sobre la taula i que veuran la llum en les properes setmanes.