Agricultura convoca ajuts per al sector de la flor i la planta per pal·liar les pèrdues pel COVID-19

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha convocat els ajuts als productors de flor tallada i planta ornamental que han vist impossibilitada la comercialització de la seva producció com a conseqüència de les limitacions imposades per l’estat d’alarma.

Els beneficiaris d’aquesta subvenció, persones físiques i entitats productores de flor tallada i planta ornamental, hauran d’acreditar la destrucció de producció durant el període comprès pel 14 de març i el 20 de juny de 2020, ambdós inclosos.

L’import de l’ajut es calcularà en base a la superfície, la producció destruïda entre les dates descrites i l’espècie.

La sol·licitud s’haurà de presentar telemàticament i el termini de presentació és del 14 al 22 d’octubre (ambdós inclosos).

Informa-te’n aquí: http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajut-sector-flor-tallada-i-planta-ornamental


Si necessiteu més informació o voleu resoldre algun dubte al respecte d’aquest ajut, des del Mercat mirarem de donar-vos un cop de mà. Podeu posar-vos en contacte amb Marc Fernández, al Tel. 647 714 707 o al mail comercial@mercatflor.cat.