Les associacions de productors de plantes i flors s’uneixen per demanar ajudes urgents per al sector

  •  La crisi derivada de la COVID-19 està portant a la fallida a gran part dels vivers i centres de jardineria existents a Espanya, fent perillar prop de 40.000 llocs de treball.
  • El sector, que focalitza la seva venda en els mesos de març, abril i maig, va haver de romandre tancat, perdent la major part de la seva facturació anual.
  • Davant possibles rebrots, les associacions sol•liciten que aquest sector pugui continuar obert, complint les normes de seguretat, com van fer en altres països de la UE.


La Federació de Viveristes de Catalunya (FVC), conjuntament amb les principals associacions de productors de plantes de l’Estat, s’han unit per reclamar al Govern central ajudes urgents pel sector.

En una carta adreçada al ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, sol•liciten la intervenció urgent del Govern perquè demani a la Comissió Europea ajudes reals que puguin pal•liar la crisi derivada de la COVID- 19 i que arribin directament a aquestes empreses (vivers, empreses productores de flor, centres de jardineria, jardiners i floristes).

“El nostre sector presenta una alta estacionalitat de les vendes en els mesos de març, abril i maig, que concentren entre el 60% i el 80% de les vendes anuals. Hem estat tancats del 14 de març fins a l’11 de maig; estem parlant de grans pèrdues per a empreses productores i minoristes. Si ningú ens ajuda, moltes empreses hauran de tancar posant en perill els 40.000 llocs de treball directes i indirectes que genera la nostra activitat”, expliquen les associacions.

A més d’ajudes europees, sol•liciten que el Govern central estableixi de forma urgent ajudes similars a les d’altres països com Alemanya i Països Baixos. “Als Països Baixos es va crear un fons de rescat de 600 milions d’euros per al sector de la flor i planta ornamental, autoritzat per la CE”. També consideren necessari habilitar línies de crèdit a través de l’ICO que siguin accessibles i amb unes condicions més flexibles que les actuals.

En el pla laboral, les associacions sol•liciten atorgar un període de sis mesos a les empreses per anar incorporant esglaonadament els treballadors que han estat objecte d’ERTO: “Una càrrega laboral superior a la capacitat comercial de les empreses ens portarà a la fallida”.

Finalment, les associacions demanen més compromís i reconeixement al seu sector. “En cas de rebrot volem romandre oberts, prenent mesures de seguretat, com han fet en altres països de la UE. Necessitem ser considerats com a producte de primera necessitat. Les plantes i flors aporten beneficis mediambientals, emocionals i contribueixen a crear un entorn més saludable, per això creiem que mereixem més implicació i suport de l’administració, per exemple, amb campanyes de promoció de consum del nostre producte”, reclamen.

Les entitats signants de la carta són la Federació de Viveristes de Catalunya (FVC), l’Asociación de Viveros del Noroeste (ASVINOR), l’Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias (ASOCAN), l’Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana (ASFPLANT), l’Asociación Profesional de Horticultura de Aragón, Rioja, Navarra y Soria (APHARNS), l’Asociación Andaluza de Viveristas y Floricultores (ASOCIAFLOR) i l’Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL).