ACTUALITZACIÓ: Mesures sanitàries i de seguretat del Mercat pel Covid-19

El funcionament de la Venda Directa del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya dins el marc encara de l’Estat d’Alarma, fa necessària l’adopció d’una sèrie de mesures de seguretat i sanitàries en prevenció pel Covid-19.

Aquestes MESURES SANITÀRIES són:

Per als paradistes:

  • S’ha d’utilitzar MASCARETES durant tota l’activitat dins el Mercat. Després de cada client, cal rentar-se les mans o fer servir gel hidroalcohòlic. (Recordem que qualsevol objecte pot estar contaminat. És necessari rentar-se les mans després d’haver tocat qualsevol superfície o utilitzat qualsevol objecte -per exemple, el telèfon mòbil-).
  • S’ha de disposar de solució hidroalcohòlica per oferir als clients.
  • Sempre que sigui possible, s’ha de respectar la distància de 2 metres entre persones.

Per als compradors:

  • Cal utilitzar MASCARETES durant tota l’activitat dins el Mercat.
  • No es permetrà tocar els productes, excepte que se li hagi ofert solució hidroalcohòlica.
  • S’ha de respectar la distància de 2 metres entre persones i esperar el torn formant una cua de manera que només hi hagi 1 persona a primera línia de la parada.
  • S’ha d’evitar -en la mesura del possible- l’ús dels telèfons mòbils durant la compra.