MESURES ESPECIALS COVID-19

El Mercat de Flor i Planta hem establert les següents mesures especials durant el confinament pel Covid-19.

La informació s’actualitzarà periòdicament.

X

X

X