El Mercat presenta un ERTO

El Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya ha presentat avui divendres 20 de març un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) de la seva plantilla, com a mesura de sostenibilitat econòmica d’urgència per fer front als perjudicis que suposa el decret de l’Estat d’Alarma i l’obligació de cessar l’activitat comercial de la Venda Directa.

La Junta Rectora del Mercat s’ha vist obligada a dur a terme aquesta acció per assegurar una reducció de la despesa corrent que li permeti encarar el primer embat econòmic que representa l’aturada de la Venda Directa. La paralització total del principal canal de venda del Mercat és un cop molt dur per a tots aquells socis que hi distribueixen un percentatge molt elevat dels seus productes i alhora compromet el mateix Mercat, que deixarà de percebre molts ingressos en concepte de lloguers i serveis.

L’ERTO afectarà concretament nou persones, qui temporalment suspendran la seva relació laboral amb el Mercat per un període mínim d’una setmana i màxim del que duri l’Estat d’Alarma. En el cas que canviïn les condicions del confinament i es puguin recuperar determinats serveis, es reincorporarien als seus llocs de treball.

Serveis mínims

Per tal de garantir la viabilitat del Mercat durant les properes setmanes i assumir aquelles tasques més urgents de gestió i administració, hi ha un equip de tres persones treballant per atendre els socis, estar en contacte amb les administracions públiques i comunicar tot el que sigui necessari tant a nivel intern com extern. S’hi pot contactar pels canals habituals: Tel. 937 500 000 i mercatflor@mercatflor.cat