Programa sectorial de formació per a l’any 2020

Ja s’ha fet pública la programació anual de l’any 2020 de les  activitats formatives organitzades dintre de l’acord signat l’any 2006 entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i associacions del sector de la flor tallada, la planta ornamental, l’horticultura comestible i la jardineria.

S’hi inclouen les activitats formatives finançades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació (DARP) i també les que són iniciativa pròpia de les entitats i poden ser d’interès per als professionals del sector.

A part d’aquesta programació, en modalitat a distància s’ofereixen per part del DARP i la Federació de cooperatives agràries de Catalunya (FCAC) cursos tecnològics, cursos prescriptius per a exercir l’activitat professional (aplicadors de fitosanitaris, benestar animal…) i de contingut empresarial (idiomes, gestió de l’empresa…).

L’oferta del DARP la podeu consultar a Rural Cat (http://ruralcat.gencat.cat) o al web del DARP (http://agricultura.gencat.cat), o bé, per a la formació a distància, trucant a l’EA Mas Bové (tel. 977 343 289).

L’oferta de la FCAC la podeu consultar a http://www.cooperativesagraries.cat o bé us podeu adreçar a formacio@fcac.coop

Pots descarregar-te’n el tríptic AQUÍ

Altres centres i activitats formatives d’interès:

Escoles Agràries: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/

Smilax, Escola d’Art Floral: https://smilaxescueladeartefloral.com/

Escola Disseny Floral i Paisatgisme: https://www.escolaartfloral.org/

Escola Jardineria Rubió i Tudurí: http://rubioituduri.cat/ca

Centre de Formació del Laberint d’Horta: https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/