Arranjada la illeta de l’entrada de Vilassar

Dins del conjunt d’accions de manteniment que du a terme el Mercat de Flor, s’ha dut a terme diferents arranjaments als espais enjardinats que envolten tot l’edifici principal. El més destacat ha estat el reacondicionament de la illeta ubicada al costat de les barreres de pas del cantó de Vilassar de Mar.

S’ha netejat i podat el chamaerops, la thuja i la cyca, s’ha reduït el perímetre de la cortaderia i netejat el conjunt del parterre. S’ha instal·lat de nou el sistema de reg, s’ha tapat amb tela antigerminant per recobrir l’espai, i embellir-lo, amb escorça.

Els treballs els ha dut a terme l’entitat CEO Maresme, actual responsable de la jardineria del Mercat, i ha comptat amb la col·laboració de Terres Boix, qui ha donat els substrats i les escorces per fer-los possibles.