Els jardins del Mercat, en mans de CEO Maresme

Des del passat 2 de maig, la Fundació CEO Maresme és qui s’encarrega dels treballs de jardineria al Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya, responsabilitzant-se del manteniment de tots els jardins i illetes enjardinades que hi ha dins el recinte.

Una brigada de jardiners treballa cada dilluns i dijous per tal que aquestes àrees verdes mostrin la seva millor cara a socis, clients i usuaris del Mercat, i poc a poc esdevinguin una mostra de l’excel·lent flor i planta del Maresme.

El Mercat apostem així per la RSC (Responsabilitat Social Corporativa) i col·laborem en la tasca social i comunitària que la Fundació el Maresme realitza per a la incorporació al món laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.

Amb l’acord signat el 4 d’abril, el Mercat de Flor i Planta i la Fundació CEO del Maresme iniciem una col·laboració que va més enllà d’una relació mercantil, ja que entre ambdós estem creant ocupació per a un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat.

Qui és la Fundació CEO del Maresme

La Fundació CEO del Maresme és un Centre Especial de Treball amb una antiguitat de més de 25 anys on hi treballen més de 200 persones amb discapacitat intel·lectual les quals, acompanyades per un equip de més de 60 professionals, presten serveis a altres empreses: serveis professionals de neteja, de recollida selectiva de residus, de manipulats, i de jardineria i manteniment de zones verdes, dures, rurals, i forestals. Des de la vessant dels serveis de jardineria, la Fundació CEO del Maresme disposa de 18 brigades de jardiners i auxiliars que presten serveis a particulars, comunitats i ajuntaments.

La Fundació CEO del Maresme exerceix les seves funcions majoritàriament a la comarca del Maresme. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de català. El seu objectiu és ser un referent en la integració de persones amb algun grau de discapacitat intel·lectual a l’activitat econòmica.

 

Més info: http://www.fundaciomaresme.cat/centres/ceo