El 10 d’octubre: Assemblea General Extraordinària de Socis

Els socis i sòcies de la S.A.T. Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya estan convocats a l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns dia 10 d’octubre de 2016 a la Sala de Subhasta del Mercat, a les 18 hores en primera convocatòria, i a les 18:30 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

 

 

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
  2. Presentació i aprovació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts de la S.A.T., per adaptació amb el Decret 199/2013 de 23 de juliol, referit a les S.A.T.
  3. Presentació i aprovació, si s’escau de la proposta de modificació del Reglament de Règim Electoral de la S.A.T. i dels Estatuts.
  4. Informació dels objectius i reestructuració del departament comercial del Mercat.
  5. Informació de la substitució de la climatització de les parades de la venda directa.
  6. Precs i Preguntes.

La documentació respecte als punts nº2 i 3 es troba a disposició dels socis i sòcies a les oficines del Mercat de Flor i Planta.

 

Atesa la importància dels temes a tractar, el Mercat esperem comptar amb la màxima assistència dels associats.