Avís Legal

 

Condicions d’ús del portal

Mitjançant aquesta pàgina web es facilita l’accés al portal web de MERCAT DE FLOR I PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web implica l’acceptació del present Avís Legal. Ens reservem el dret a modificar en qualsevol moment l’avís legal.

 

 

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de la nostra entitat, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà d’allò estrictament necessari per al correcte ús del Portal.

 

Compliment de la LSSI

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (Llei 34/2002) li informem dels següents aspectes:

 

MERCAT DE FLOR I PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA és una Societat Agrària de Transformació a l’empara del Reial Decret 1776/ 81 de 3 d’agost que té per objecte l’explotació i gestió del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya.

 

Aquesta Societat Agrària de Transformació (SAT) ha estat inscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en virtut del que disposa el Decret 111/1985 del DOGC, així com l’ordre de 27 de gener de 1989 del mateix diari .

 

El domicili social està situat a l’Avinguda Beniamino Farina, 135 (Antiga N – II), 08340 de Vilassar de Mar, Barcelona.

L’email de contacte és: mercatflor@mercatflor.cat

El C.I.F és V-08834830

 

Exclusió de responsabilitat

MERCAT DE FLOR I PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA declina qualsevol tipus de responsabilitat pels hiperenllaços de la seva web o xarxes socials.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb aquest avís legal les parts accepten la submissió expressa als jutjats jurisdicció de Vilassar de Mar.