Oferta de feina Jardiner a Barcelona ciutat

REQUISITS MÍNIMS: 

  • Estudis formatius en jardineria 
  • 1 any d’experiència demostrable en el sector
  • Disposar del carnet de conduir (cotxe)
  • Disposar del títol de manipulació de productes fitosanitaris 
  • Bon tracte amb el client i predisposició per aprendre i treballar

FUNCIONS: 

Per necessitats de producció, oferim feina de jardiner a jornada completa (horari de 08h a 16h) per realitzar tasques de:

  • Poda i neteja de jardins.
  • Desbrossar parterres.
  • Sega de gespa
  • Feines habituals d’auxiliar de jardineria

–  La feina es realitza per clients particulars i comunitats de propietaris (no obra pública).                                        

CONDICIONS:

A determinar durant l’entrevista. 

Contracte d’obra i servei amb possibilitat de convertir-lo a contracte indefinit. Bon ambient de treball 

Els interessats envieu currículum a guillem@rieraiaragojardiner.com

(Publicat el 23 de gener de 2020)