Es busca hivernacle de lloguer

Mínim 1.000 m2.

Subministre d’aigua i llum.

Alçada mínima de coberta 2 metres.

L’explotació es destinarà al cultiu de cànem (cáñamo) industrial.

Interessats al Tel. 679 210 166

(Publicat el 25 de juliol de 2019)