Què és el Mercat?

El Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya és un mercat majorista de comercialització de flor i planta ornamental ubicat a Vilassar de Mar i que actua sota la forma jurídica d’una Societat Agrària de Transformació. Està integrat per 352 socis i més de 5.000 compradors (cens de desembre de 2013), reunint tot tipus d’empreses relacionades amb el món de la floricultura i horticultura ornamental. El Mercat és, a més, una empresa on els professionals poden trobar tot tipus de serveis, des de fer compres agrupades fins assessorament i informació general referent al sector.

Característiques tècniques

64.662 m2 de superfície, dels quals 16.648 m2 són construïts. 7.848 m2 de venda directa, distribuïda en 300 parades de venda de flor i planta ornamental de 12 m2 cadascuna i 45 botigues de complements d’entre 18 i 24 m2.Una nau annexa de 4.700 m2 per empreses del sector de producció i comercialització. 1.100 m2 distribuïts en 55 locals exteriors d’empreses de serveis complementaris i 3.000 m2 distribuits en 12 locals d’activitat comercial ubicats a la Zona de Serveis i Equipaments. 16.000 m2 d’aparcament per als usuaris del Mercat. Oficines del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya i de diverses associacions del sector.

Antecedents històrics

El sector s’inicià el 1925 a Vilassar de Mar quan van ser importades les primeres plantes italianes de clavell. La primera gran expansió del mercat es va produir cap als anys seixanta, quan la flor del Maresme ascendí amb força en els mercats europeus. La creació del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya l’any 1983 respon al desig de potenciar la voluntat de modernització del sector agrícola de les comarques catalanes i dels sector agrícoles de tot l’Estat espanyol.

Marc geogràfic

El Maresme és una comarca de la província de Barcelona que comença a deu quilòmetres al nord-est de la capital i discorre entre la Mediterrània i la Serralada Litoral. El clima típicament mediterrani, unit a la fertilitat de les terres d’al·luvió del Maresme, ha propiciat l’evolució i riquesa agrícola de la comarca. Així, el Mercat està situat al bell mig d’una tradicional i consolidada zona productora.

Últimes notícies